Konsten att hitta nya konsultjobb

 Konsultjobb

Att hitta nya konsultjobb är inte speciellt svårt. Men det är några saker man bör tänka på innan man sätter igång att börja leta. 

För att bli en framgångsrik konsult så är det viktigt att leverera ett tydligt värde för kunden. Oftast är detta din kunskap och erfarenhet som skapar detta värde. I din konsultprofil ska du därför tänka på att tydliggöra inom vilket eller vilka områden där du är specialist eller expert. 

Värdet ökar ju mer specialiserad man är. Det är alltså bättre att vara specialist inom ett specifikt område än att vara generalist. Generalister kan självklart också jobba som konsulter men då till en annan timpenning.

Alla uppdrag har olika timpriser beroende på vilket mervärde det ger kunderna samt vilken konkurrenssituation det är på konsultmarknaden för tillfället. För att ligga på rätt prisnivå är det därför viktigt att hela tiden känna av marknaden. Bra så att man inte säljer sig för billigt eller för dyrt. För att förenkla detta arbete finns idag flera bra sidor på nätet som sammanfattar aktuella konsultpriser.

Som konsult är man normalt indelad i 4 olika kompetensnivåer. Generalist, Specialist, Expert eller Guru. Den sistnämnda är en person som kanske skrivit en bok eller bjudits in till media för att kommentera eller förklara i området som hen är expert på. Ju högre upp man befinner sig på denna konsulttrappa, desto högre timpenning.

Allt fler av marknadens konsultuppdrag hanteras idag av konsultmarknadens olika konsultmäklare. Mäklarnas uppgift är helt enkelt att hitta bästa konsulten för uppdraget. För att en mäklare ska kunna rekommendera en konsult så måste mäklarnas känna att den har en bra bild av konsulten och dennes expertis. Det är därför vilket att man som konsult är noga med sin personliga marknadsföring. Det är helt enkelt en av de viktigaste uppgifterna man har som egen konsult.

Vilka konsultjobb som för tillfället finns tillgängliga följer olika trender och mönster. Om det pratas mycket i media om en viss produkt eller utmaning så brukar efterfrågan på denna kompetens komma strax efter. Nya regleringsregler som t.ex. GDPR är ett annat bra exempel på kompetens som efterfrågan under en specifik period. Därför måste man som konsult hela tiden utvecklas och vidareutbilda sig inom aktuella områden. Det kan annars gå snabbt att ens kunskaper blir passé och ointressant. 

... 

Artikel: De krympande marginalerna på konsultjobb

Bild: Konsultjobb

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)